Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Portugisiska III (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod SU-07612 SU-07262 SU-07189 SU-07958 SU-07759 SU-07758 SU-07332 SU-07329 SU-07330 SU-26109 SU-26110 SU-26107 SU-26108 SU-26985 SU-26986 SU-26987 SU-26988 SU-26783 SU-26784 SU-26785 SU-26786 SU-26635 SU-26636
PGIU * * * * 999 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 - - 999 999 999 999 999
SA X X X X X X 939 X X X X X 932 X 986 909 945 - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.