Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Portugisiska - kandidatkurs (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2018 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod SU-07610 SU-07264 SU-07762 SU-07763 SU-07760 SU-07761 SU-07336 SU-07337 SU-26114 SU-26115 SU-26112 SU-26992 SU-26993 SU-26994 SU-26791 SU-26793 SU-26794
PGIU * * - 999 - - 999 999 999 999 999 X - 999 999 X 999
SA X X X X X X X X X X X 997 X 936 X 999 -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.