Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Portugisiska I (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod SU-07605 SU-07606 SU-07489 SU-07257 SU-07258 SU-07171 SU-07952 SU-07954 SU-07750 SU-07748 SU-07749 SU-07322 SU-07320 SU-07321 SU-26099 SU-26098 SU-26100 SU-26972 SU-26973 SU-26974 SU-26975 SU-26769 SU-26770 SU-26771 SU-26772 SU-26625
APS 225 * * * 225 * * * 225 153 90 38 26 50 214 110 113 176 225 225 100 50 125 204 110 204
ÖS X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF - - * - - * * * X 2.0 X 3.5 X - - - X - - X - - 2 3 - X
BI 16.81 * * * 18.58 * * * 15.50 13.48 18.40 12.54 13.26 13.40 11.65 12.50 12.50 14.15 13.00 14.94 12.86 10.35 13.43 11.71 16.25 12.55
BIEX X X X X X X X X 14.99 20.33 19.58 17.03 16.08 20.00 14.64 - - X X X X X X X X X
BII 19.97 - - * 17.35 * * - 13.50 14.73 - - 11.56 11.56 14.60 13.55 19.00 10.18 19.21 16.03 9.98 15.43 13.52 12.90 22.30 13.60
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3
HP * * * * 0.60 * * * 1.40 0.50 0.60 0.95 0.90 0.65 0.20 0.35 0.20 0.60 0.60 0.55 1.00 0.50 0.10 0.20 0.30 0.40
PGL X X X * X X X * X X X X X 999 X 999 X 999 X X X X X X X X
SA X X X X X X X X X X X 939 X X 942 991 950 937 - - 900 937 929 957 - 989
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 - X X X 999 X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.