Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ryska II (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod SU-25914 SU-25915 SU-25659 SU-25660 SU-25657 SU-25658 SU-25436 SU-25437 SU-25434 SU-25435 SU-25301 SU-25302 SU-25299 SU-25300 SU-24900 SU-24901 SU-24898 SU-24899 SU-24751 SU-24752 SU-24749 SU-24750 SU-24678 SU-24679 SU-24680 SU-24681 SU-24554 SU-24555 SU-24556 SU-24557 SU-24453 SU-24454
PGIU * * * * * * * * * * 999 999 999 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
SA X X X X X X X X X X X X X X X X 922 911 985 999 908 929 991 - 924 979 938 977 - - 970 957


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.