Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod SU-34405 SU-34406 SU-34114 SU-34115 SU-34784 SU-34785 SU-34416 SU-34417 SU-34050 SU-34051 SU-34694 SU-34695 SU-34376 SU-34377 SU-34998 SU-34999
ÖS - X - - - - X X X X X X X X X X
BF 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 4.0 4 4 4 4
BI 16.86 16.44 16.97 17.10 18.20 17.50 18.10 18.24 18.40 17.40 18.20 16.70 17.60 16.70 18.00 15.97
BIEX X X X X X X 18.44 17.56 18.41 16.15 18.18 17.19 X X X X
BII 17.53 17.45 18.13 17.36 19.08 18.00 18.75 17.93 17.95 17.91 17.40 16.88 18.07 17.19 18.12 16.76
DA * X X X X X 999 X 999 X X X 999 X 999 X
HP 0.75 0.70 0.85 0.80 0.85 0.90 0.90 0.95 0.95 0.85 0.90 0.80 0.95 0.80 0.80 0.50
PG X X X X X X X X X X X X X X 999 X
SA X X X X X X X X X X - - - - - -
ÖS X X X X X X - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.