Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Teckenspråk som nybörjarspråk I (Stockholms universitet)

Termin Termin: HT2020 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2017
Anmälningskod Anmälningskod, SU-20589 Anmälningskod, SU-20409 Anmälningskod, SU-20212 Anmälningskod, SU-20100
Urvalsgrupp: APS Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 225 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 210 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 225 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 97
Urvalsgrupp: ÖS Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.30 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.90 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.80 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 18.90
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.37 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 19.67 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.90 Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.90


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.