Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod SLU-30142 SLU-30213 SLU-30244 SLU-30245 SLU-30117 SLU-30269 SLU-30219 SLU-30009 SLU-30046
AP * * X X X X X X X
AP2 X X X 55.0 47.0 45.0 45.0 45.0 50.0
ÖS2 * * X X X X X X X
BI * * X X X X X X X
BII * * X X X X X X X
HP * * X X X X X X X
SA 984 X X X X X 999 X 995
ÖS2 X X 999 X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.