Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Djurskydd och författningskunskap (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin VT2019 VT2018 HT2016 HT2015 HT2014 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod SLU-40098 SLU-30220 SLU-10281 SLU-10122 SLU-10047 SLU-40134 SLU-40003 SLU-40017
AP * * X X X X X X
AP2 * * 30.0 10.0 32.0 45.0 45.0 37.0
ÖS2 X * X X X X X X
SA * X X X X 999 X 995
ÖS2 X X X X 999 X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.