Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Hortikulturell Praktikkurs (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod SLU-10223 SLU-20115 SLU-30126 SLU-40081 SLU-10136 SLU-20092 SLU-30082 SLU-40069 SLU-10086 SLU-20066 SLU-30069 SLU-40051 SLU-10077 SLU-20058 SLU-30262 SLU-40151 SLU-10306 SLU-20150 SLU-30191 SLU-40116 SLU-10230 SLU-20106 SLU-30184 SLU-40112 SLU-10208 SLU-20100 SLU-30211 SLU-40120 SLU-10215 SLU-20108
AP X * * * X * X X * - 125.5 - 162.0 X 180.0 - 120.0 - - - X X 62.0 X - 180.0 X X - 135.0
AP2 * * - * * * * * * * 174.0 115.5 85.5 84.0 93.5 8.5 X - 120.0 69.0 - - 70.5 8.5 65.5 49.5 120.0 105.0 137.5 97.0
ÖS2 X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA * * * X * * X X X X X 970 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ÖS2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.