Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Project based research training (Sveriges lantbruksuniversitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod SLU-10011 SLU-10012 SLU-20007 SLU-30007 SLU-40007 SLU-10019 SLU-10020 SLU-20008 SLU-40101 SLU-10126 SLU-10131 SLU-20100 SLU-30061 SLU-40046 SLU-10069 SLU-20052 SLU-30260 SLU-40150 SLU-10303 SLU-10304 SLU-20004 SLU-30206 SLU-10238 SLU-20109 SLU-10211 SLU-20103 SLU-10210 SLU-10211 SLU-20105 SLU-30240
AM X X X X X X X X X * * - X 90.0 X X - - - - X 60.0 30.0 15.0 15.0 15.0 - X - X
AM2 X X X X X X X X X X * * X X 15.0 30.0 - - X X 15.0 X X 15.0 X X 15.0 - 15.0 X
APT X X - - - X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
APT2 * - * X X - - * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ÖS2 X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA X - * X X X X * X X X X 946 X X X X X X X X X X X X X X X X X
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X - X
ÖS2 X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.