Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande (Umeå universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013
Anm.kod UMU-14109 UMU-14139 UMU-14109 UMU-14113 UMU-14109 UMU-14113 UMU-14109 UMU-14133 UMU-14123 UMU-14133 UMU-14123 UMU-14103 UMU-14123
BF X X X X X X X X 2.0 X X 2 X
BI - * - * * 16.72 20.20 19.15 13.40 15.35 18.44 21.15 14.20
BIEX X X X X X - X - 16.50 - X X X
BII - X - * - 15.73 - 13.49 - - - - 14.43
HP * - * * * - 1.85 1.10 0.60 1.10 1.30 - 1.70
HPGR * * * - * - 29 165 130 - 45 165 48
SA * * - * X 970 963 971 927 972 982 951 -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.