Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Filosofi B (Umeå universitet)

Termin HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod UMU-17057 UMU-17009 UMU-17010 UMU-17057 UMU-17004 UMU-17056 UMU-17010 UMU-17001 UMU-17056 UMU-17010 UMU-17006 UMU-17022 UMU-17056 UMU-17010 UMU-17056 UMU-17077 UMU-17012 UMU-17056 UMU-17077 UMU-17001 UMU-17012 UMU-17056 UMU-17077 UMU-17006 UMU-17012 UMU-17056 UMU-17077
ÖS X * * X * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HPGR * * * * * * * 2 35 15 32 3 3 12 2 8 15 3 15 14 23 2 2 90 15 X 3
PG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X
SA * * * * * - * 946 X 945 991 972 965 951 965 959 927 988 953 931 913 942 937 942 913 941 940
ÖS X X X X X X X X X X 999 X X X 999 X - X X - - X 999 X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.