Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Läkarprogrammet (Umeå universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod UMU-P1308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309 UMU-01308 UMU-01309
ÖS - X - - - X X X X X X X X X X X
AU X X X X X X X X X X X X X X 752 732
AU1 X X X X X X X X X X X X 796 796 X X
AU2 794 * * 795 799 798 797 798 797 797 797 796 800 798 X X
AU3 799 795 798 796 798 797 799 798 797 799 796 797 758 756 X X
AUI 36.15 35.55 36.28 36.27 37.09 36.74 37.30 36.94 37.84 37.40 37.70 37.30 X X X X
BF 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4 4 4 - X
BI 21.35 20.73 21.25 20.89 21.41 21.15 22.20 21.25 21.80 21.40 21.90 21.70 22.10 21.65 22.25 21.73
BIEX X X X X X 21.11 21.60 21.25 21.67 21.15 21.88 X X X X X
BII 21.49 21.38 21.78 21.33 21.73 21.93 22.15 21.90 21.93 22.10 22.50 22.10 22.50 22.21 22.35 22.40
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 500
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
DA * * * * * 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 X
HP 1.60 1.55 1.60 1.60 1.65 1.65 1.65 1.65 1.70 1.70 1.70 1.65 1.70 1.65 1.7 1.7
ÖS X X X X X - - - - X - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.