Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Läkarprogrammet (Umeå universitet)

Termin Termin: VT2024 Termin: HT2023 Termin: VT2023 Termin: HT2022 Termin: VT2022 Termin: HT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019
Anmälningskod Anmälningskod, UMU-P1309 Anmälningskod, UMU-P1308 Anmälningskod, UMU-P1309 Anmälningskod, UMU-P1308 Anmälningskod, UMU-P1309 Anmälningskod, UMU-P1308 Anmälningskod, UMU-P1309 Anmälningskod, UMU-P1308 Anmälningskod, UMU-P1309 Anmälningskod, UMU-P1308
Urvalsgrupp: AU2 Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 794
Urvalsgrupp: AU3 Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 796 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 798 Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 796 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 797 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 798 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 796 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 797 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 797 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 797 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 799
Urvalsgrupp: AUI Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 35.46 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 35.99 Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 35.90 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 36.42 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 36.34 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 36.65 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 34.90 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 36.07 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 35.08 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 36.15
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 21.00 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 21.51 Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 21.09 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 21.56 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 21.25 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.73 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 21.05 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.77 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.80 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 21.35
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 21.51 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 21.72 Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 21.67 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 21.82 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 21.65 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.82 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 21.45 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 21.46 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 21.20 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 21.49
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 1.55 Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 1.55 Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 1.60 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 1.60 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 1.60 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 1.65 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.50 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 1.55 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 1.55 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.60
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande