Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Organisatoriskt ledarskapande (Umeå universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod UMU-20607 UMU-20614 UMU-20606 UMU-20614 UMU-20609 UMU-20610 UMU-20601 UMU-20602 UMU-20601 UMU-20602 UMU-20601 UMU-20602 UMU-20601 UMU-20602 UMU-20601 UMU-20602
ÖS X X * X X X X X X X X X X X X X
HPGR 165 X * X * X 49 X 58 X 165 X 87 X 103 X
PG X * X * X * X 999 X 999 X 999 X 999 X 999
SA - X 996 X * X 960 X - X - X - X 903 X
ÖS X X X X X X - X X X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.