Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D-modellering och visualisering med ZBrush (Uppsala universitet)

Termin HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013
Anm.kod UU-54809 UU-04810 UU-54809 UU-04810 UU-54809 UU-04808 UU-04819 UU-54808 UU-54819 UU-04801 UU-04823 UU-54804 UU-54805 UU-04801 UU-54800
ÖS - - 999 X X X X X X X X X X X X
BF - 3.0 * - 3.0 X 3.5 X 3.0 - 3.0 - - 4 -
BI * 18.03 * 20.40 17.04 14.07 20.50 11.30 18.60 19.90 12.90 11.54 18.20 17.13 19.45
BIEX X X X 20.50 17.29 10.94 17.95 10.42 18.66 20.63 - 14.80 15.70 X X
BII * 19.01 * 18.01 19.56 - 17.91 14.40 17.52 17.68 16.05 10.20 18.17 18.03 19.18
HP * 0.90 * 1.10 0.90 0.80 1.15 0.60 0.90 1.25 0.10 0.35 1.05 0.70 1.05
KPEM * X - - 999 999 X 999 999 999 999 999 999 999 999
PEKT5 X - X X X X X X X X X X X X X
PFYK X X X X X X - X X X X X X X X
PGEM X - X X X X X X X X X X X X X
PHLA X X X X X X - X X X X X X X X
PHSG X - X X X X X X X X X X X X X
PHSP X X X X X X - X X X X X X X X
PHST X - X X X X X X X X X X X X X
PMIV X X X X X X - X X X X X X X X
SA X X X X X X X X X X X X X - -
ÖS X X X - - X - - - - X 999 - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.