Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Bibelvetenskap C1GTs (Uppsala universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 HT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod UU-59509 UU-09514 UU-59509 UU-09514 UU-59509 UU-09514 UU-59594 UU-59594 UU-59594 UU-09509 UU-59594 UU-09509 UU-59637 UU-09509
BI * X * X X X X X X X X X X X
HP X X - X X X X X X X X X X X
HPGR * - * * * 105 165 86 68 165 39 116 135 165
KPEM X * X * - 999 X X X X X 999 999 999
PLÄR X X X X X X X X - X X X X X
SA X X X X X X X X X X X X 944 947


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.