Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Diabetesvård I (Uppsala universitet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod UU-45601 UU-45600 UU-45603 UU-45614 UU-45601 UU-95600 UU-45600 UU-95600 UU-95612 UU-95612
ÖS - X X X X X X X X X
HPAV 273 255 279 285 X X X X X X
SA X X X X X X X - 959 -
YPA X X X X 999 999 999 999 999 999
YPB X X X X 999 999 999 999 999 999
YPC X X X X 999 999 999 999 999 999
ÖS X X X X - - - - X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.