Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Fornisländska (Uppsala universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2016 HT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod UU-55607 UU-05607 UU-55607 UU-05624 UU-55607 UU-05644 UU-05630 UU-55645 UU-55645 UU-05645 UU-55645 UU-05645
BF X X X X X X X - X X X X
BI X * * * * 20.61 22.50 18.84 X X X X
BIEX X X X X X - X X X X X X
BII X X X X X 18.85 - - X X X X
HP X - - - - - X - X X X X
HPGR * * * - * 165 165 110 163 165 165 X
KPEM X X X X X X X X X - X X
PG X X X X X X X X X X X 999
SA X X X X X X X X X X X 958


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.