Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Isländska 2 (Uppsala universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod UU-55625 UU-05625 UU-55625 UU-05625 UU-55625 UU-05640 UU-55641 UU-55616 UU-05616 UU-55623 UU-05616 UU-05618 UU-55618 UU-05618
ÖS X X X * X X X X X X X X X X
BI - * * * * 19.20 16.08 18.10 X X X X X X
BIEX X X X X X - 18.72 - X X X X X X
BII X * X * X X 19.53 - X X X X X X
EP X X X X X X X X 999 999 999 999 999 999
HP * * - * * 1.20 1.15 - X X X X X X
KPEM - X X X X X - X X X X X X X
SA X X X X X X X X X X 985 - 936 -
ÖS X X X X X X X 999 X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.