Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Japans konst, arkitektur och visuella kultur (Uppsala universitet)

Termin Termin: VT2020 Termin: VT2019 Termin: VT2018 Termin: VT2017 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718 Anmälningskod, UU-01718
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 2.0 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 4.0
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 19.70 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.10 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 20.24 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 20.94 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 21.15
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 19.06 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 17.50
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.45 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 20.17 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 19.26 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 20.69 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 20.17
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 1.30 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 1.10 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 0.75
Urvalsgrupp: PHFA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 158 Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHK1 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 173 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 113 Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 98 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 32
Urvalsgrupp: PHLA Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHSD Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PHSE Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: PMA Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 45 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 60 Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PSAM Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: PTFY Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.