Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 (Uppsala universitet)

Termin VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017
Anm.kod UU-P9420 UU-P9422 UU-P4420 UU-P4422 UU-P9420 UU-P9422 UU-P4420 UU-P4422 UU-P9420
LBIL X X X X X X X X -
LBIO X X X X - * - * -
LBIO2 X * * - X * X X X
LDAT X X X X X X X * X
LENG * X * * * 306 * 270 241
LENG2 * X * * * - X X X
LFRA * 60 * * X X X X X
LFRA2 X X X * X X X X X
LFYS X X X X X X - * X
LFYS2 X X * * * - X X X
LGEO X X X X X X X - X
LGEO2 X X - * - - X X X
LHIS X X X X X - - 263 -
LHIS2 X X * * X X X X X
LIDR * 346 - * * X - * -
LKEM X X X - X - * 261 270
LKEM2 X * X - X - X X X
LMAT * - X * - * * - -
LMAT2 X X - * X X X X X
LMED X X X X X X X - X
LMOD X X X X * * 263 * 60
LMOD2 X X X X X * X X X
LREL X X X X X X - - -
LREL2 X X X * X X X X X
LSAM X X X - * 325 * 254 195
LSAM2 X X X * X X X - X
LSPA X 128 X * X X X X X
LSPA2 X X - * X X X X X
LSVA * - * * * - * - -
LSVA2 X X X X * - X X X
LSVE - X X * - * * * 333
LSVE2 X X X * X X X X X
LTEK X X X X - - * * 206
LTEK2 X X X * - * - - 245
LTYS * * - * X X X X X
LTYS2 - * X - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.