Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Läkemedelsformulering (Uppsala universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod UU-39004 UU-39008 UU-89004 UU-39004 UU-39008 UU-89004 UU-39004 UU-39008 UU-89002 UU-39001 UU-39002 UU-89002 UU-39001 UU-39002 UU-89002 UU-39001 UU-39002 UU-89002 UU-39001 UU-39002 UU-89002 UU-39001 UU-39002 UU-89002
HPAV 264 X 165 254 X * 232 X 135 X 116 165 X 170 145 X 109 142 X 140 154 X 146 131
KPEM X * X X * X X * X 999 X X 999 X X 999 X X 999 X 999 999 X X
SA X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - 957 X 952 971


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.