Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogram i forensisk vetenskap (Uppsala universitet)

Termin MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod UU-P3801 UU-M3801 UU-M3801 UU-M3801 UU-M3801 UU-P3800 UU-P3800 UU-P3800 UU-P3800 UU-P3800 UU-P3800 UU-P3800 UU-P3800
AU 500 500 300 100 100 900 910 920 750 900 750 700 700 -
DA X X X X X X X X X X X X 999
SA - 956 957 - - - X X X X X X 970 943


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.