Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 (Uppsala universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013
Anm.kod UU-17400 UU-17452 UU-67452 UU-17452 UU-17474 UU-67452 UU-17452 UU-17474 UU-67472 UU-17452 UU-67472 UU-17452 UU-67457 UU-17448 UU-67457 UU-17448
ÖS X * X - X X X X X X X X X X X X
BF X X X X X X - X X X X X - X X X
BI - * * * X * * X 15.20 - 14.38 X 13.42 11.30 X X
BIEX X X X X X X X X X X - X X X X X
BII - - - - X - - X - - X X - 15.57 X X
HP X * - X X * X X 1.00 1.00 - X 0.30 0.10 X X
KPEM * * * * * * * X 999 999 999 X 999 999 X X
PLÄR X X X X X X X * X X X X X X X X
PLÄR X X X X X X X X X X X 75 X X 73 53
SA X X X X X X X X X X X X X X X 987
ÖS X X X X X X X X X X 999 X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.