Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Fotografer

Mycket hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara mycket hård konkurrens om jobben för fotografer på fem års sikt.

Läs mer om Fotografer

Efterfrågan: Efterfrågan på fotografer påverkas och kommer fortsätta påverkas av de strukturella förändringarna i mediebranschen. Allt fler journalister förväntas fotografera sina egna reportage och kan därför ta uppdrag som tidigare var ämnade för fotografer. Framförallt gäller detta media- och tidningsfotografer. Konstnärliga fotografer och filmfotografer har något bättre möjligheter till jobb. Den digitala utvecklingen har också gjort det möjligt för fler amatörfotografer att konkurrera om vissa uppdrag.

Tillgång: Intresset för yrket är stort och det finns många utbildningar med inriktning mot fotografi och bildkommunikation. Detta gör att det bedöms vara många som konkurrerar om jobben på fem års sikt.

Ljudtekniker

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden