Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fotografer

Mycket hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara mycket hård konkurrens om jobben för fotografer på fem års sikt.

Läs mer om Fotografer

Efterfrågan: Efterfrågan på fotografer påverkas och kommer fortsätta påverkas av de strukturella förändringarna i mediebranschen. Allt fler journalister förväntas fotografera sina egna reportage och kan därför ta uppdrag som tidigare var ämnade för fotografer. Framförallt gäller detta media- och tidningsfotografer. Konstnärliga fotografer och filmfotografer har något bättre möjligheter till jobb. Den digitala utvecklingen har också gjort det möjligt för fler amatörfotografer att konkurrera om vissa uppdrag.

Tillgång: Intresset för yrket är stort och det finns många utbildningar med inriktning mot fotografi och bildkommunikation. Detta gör att det bedöms vara många som konkurrerar om jobben på fem års sikt.