Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fotografer

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som fotografer på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.

Läs mer om Fotografer