Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Biologer

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för biologer både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Biologer
Efterfrågan på biologer förväntas att öka. Regeringen arbetar för att stärka svensk forskning och innovation när det gäller utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Dessa strategiska och långsiktiga investeringar i forskning inom life science kan komma att påverka arbetsmarknaden positivt för biologer på sikt. Personer med biologutbildning är även efterfrågade inom flera olika yrken på arbetsmarknaden.

Tillgången på biologer väntas öka och överstiga efterfrågan. Förutom att det utbildats för många i Sverige finns det även ett visst tillskott av biologer från andra länder.

Civilingenjörer, kemi

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom kemi kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, kemi
Efterfrågan på civilingenjörer med inriktning kemi väntas vara oförändrad de närmaste tio åren.

Tillgången på civilingenjörer inom kemi bedöms bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan. Antalet utbildade väntas täcka pensionsavgångarna.

Kemister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemister kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Kemister

Efterfrågan: Arbetsmarknaden för kemister är relativt liten och förväntas inte växa mycket och arbetsgivarna väntas därför kunna få tag i den arbetskraft de behöver på fem års sikt.

Tillgång: Det krävs oftast en högskoleutbildning inom kemi för att jobba inom yrket. På fem års sikt bedöms kemister möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika personer som kan arbeta inom yrket som det finns jobb.

Kemiingenjörer och kemitekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemiingenjörer och kemitekniker har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Kemiingenjörer och kemitekniker

Efterfrågan: Arbetsmarknaden inom industrin är fortsatt god, vilket bidrar till ökad efterfrågan på yrkesgruppen. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. Yrkesgruppen finns inom många områden och är således efterfrågade av många olika arbetsgivare.

Tillgång: De flesta som jobbar inom yrket har en universitetsexamen som ingenjör. Antalet utbildade inom yrket väntas inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan på fem års sikt.