Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Apotekare

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att apotekare kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Apotekare
Efterfrågan på apotekare förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Tillgången på apotekare väntas öka under de närmaste tio åren. Antalet utbildningsplatser har ökat vilket gör att fler förväntas examineras inom de närmaste tio åren och därmed bidra till att möta efterfrågan. Även personer med utländsk apotekarutbildning väntas bidra till den ökade tillgången.

Receptarier

Liten konkurrens
Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att receptarier kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.
Läs mer om Receptarier
Efterfrågan på receptarier förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av receptarier.

Tillgången på receptarier väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det kommer vara stora pensionsavgångar under perioden som inte motsvaras av antalet nyexaminerade.