Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Apotekare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att apotekare har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Apotekare

Efterfrågan: Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett växande vårdbehov.

Receptarier

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att receptarier har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Receptarier

Efterfrågan: Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett växande vårdbehov.