Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att grundutbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Sjuksköterskor (grundutbildade)

Efterfrågan: Den demografiska utvecklingen, med fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. 

Tillgång: Det väntas inte examineras tillräckligt många grundutbildade sjuksköterskor för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Röntgensjuksköterskor

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att röntgensjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Röntgensjuksköterskor

Efterfrågan: Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett växande vårdbehov.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Dessutom väntas inte tillräckligt många examineras för att möta efterfrågan.