Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

GIS-ingenjörer

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.