Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Socialsekreterare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Socialsekreterare

Efterfrågan: Arbetsmarknaden påverkas av bland annat politiska beslut och kommunernas ekonomi. Den stora ökningen av nyanlända under 2015 har medfört att efterfrågan på yrkesgruppen har ökat under de senaste åren. Den ökande befolkningen driver på efterfrågan på offentliga tjänster. Yrkesgruppen påverkas dessutom inte av konjunktursvängningar.