Lönestatistik

På SCB:s webbsida kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken.

Sök lönestatistik


Arbetsmarknadsprognoser

Du kan själv söka bland Arbetsförmedlingens prognoser för olika yrken. Det finns prognoser för ett och fem år fram i tiden. 

Arbetsförmedlingens prognoser

Här ger vi exempel på yrken som utbildningen kan leda till. Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen. 

Utredare och kvalificerade handläggare

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som utredare och kvalificerad handläggare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Företagssäljare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora på fem års sikt.

Inköpare och upphandlare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som inköpare och upphandlare kommer vara stora på fem års sikt.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer vara mycket stora på fem års sikt.

Controllers

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som controller kommer vara stora på fem års sikt.