Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Tandhygienister

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att tandhygienister har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Tandhygienister

Efterfrågan: En ökande befolkning samt att för få utbildas bidrar till bristen på tandhygienister de kommande fem åren.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.