Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som utredare och kvalificerade handläggare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som grundutbildade sjuksköterskor på fem år sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Biståndsbedömare

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som socialsekreterare och biståndsbedömare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Socialsekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som socialsekreterare på fem år sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete som socialsekreterare och biståndsbedömare kommer vara små till medelstora.

Läs mer om Socialsekreterare

 

Kuratorer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som kuratorer på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.