Lönestatistik

På SCB:s webbsida kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken.

Sök lönestatistik

Arbetsmarknadsprognoser

Du kan själv söka bland Arbetsförmedlingens prognoser för olika yrken. Det finns prognoser för ett och fem år fram i tiden. 

Arbetsförmedlingens prognoser

Här ger vi exempel på yrken som utbildningen kan leda till. Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen. 

Utredare och kvalificerade handläggare

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som utredare och kvalificerad handläggare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Företagssäljare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora på fem års sikt.

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som marknadsanalytiker och marknadsförare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som systemanalytiker och IT-arkitekt kommer vara mycket stora på fem års sikt.

Systemtestare och testledare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som systemtestare och testledare kommer vara stora på fem års sikt.

Systemförvaltare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som systemförvaltare kommer vara stora på fem års sikt.

Systemadministratörer

Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som systemadministratörer kommer vara mycket stora på fem års sikt.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som mjukvaru- och systemutvecklare kommer vara mycket stora på fem års sikt.