Lönestatistik

På SCB:s webbsida hittar du statistik om månadslön före skatt för olika yrken.
Sök lönestatistik hos SCB


Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen tar fram prognoser för olika yrken. Du kan själv söka bland olika yrken på deras webbsida och se prognoser för dem. 
Hitta yrken, Arbetsförmedlingen

Om yrkesprognoserna
Att ett yrke visas vid en utbildning är inte en garanti för att den leder till ett arbete inom yrket. Yrkesprognoserna är exempel på hur kunskaperna som utbildningen ger kan användas. 

Vilka yrkesprognoser som visas för en utbildning beror på vilken examen den ger eller vilka ämnesord universitetet eller högskolan har angett för den. Vilka ämnesord som UHR har kopplat till ett yrke står under prognosen.  

Arbetsmarknadsprognoserna uppdaterades 240604.

Planerare och utredare

Nuläge
Medelstora möjligheter till arbete
Medelstora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, socionomexamen 

Företagssäljare

Nuläge
Medelstora möjligheter till arbete
Medelstora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, marknadsföring

Marknadsassistent

Nuläge
Medelstora möjligheter till arbete
Medelstora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Marknadsföring

Marknadsförare

Nuläge
Stora möjligheter till arbete
Stora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Marknadsföring

It-arkitekt

Nuläge
Ingen prognos
Prognos om 5 år
Ingen prognos

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap

Mjukvaru- och systemutvecklare

Nuläge
Stora möjligheter till arbete
Stora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap

Systemadministratörer

Nuläge
Stora möjligheter till arbete
Stora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap

Systemförvaltare

Nuläge
Stora möjligheter till arbete
Stora möjligheter till arbete
Prognos om 5 år
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad
På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad

Ämnesord: Datateknisk, datavetenskap 

Testare och testledare

Nuläge
Ingen prognos
Prognos om 5 år
Ingen prognos

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap