Lönestatistik

På SCB:s webbsida kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken.

Sök lönestatistik


Arbetsmarknadsprognoser

Du kan själv söka bland Arbetsförmedlingens prognoser för olika yrken. Det finns prognoser för ett och fem år fram i tiden. 

Arbetsförmedlingens prognoser

Här ger vi exempel på yrken som utbildningen kan leda till.

Utredare och kvalificerade handläggare

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, socionomexamen 

Företagssäljare

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, marknadsföring

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Marknadsföring

Mjukvaru- och systemutvecklare

Prognos 2023
Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter
Prognos 2026
Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap

Systemadministratörer

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Prognos 2023
Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter
Prognos 2026
Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Ämnesord: Datateknik, datavetenskap

Systemförvaltare

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: Datateknisk, datavetenskap 

Systemtestare och testledare

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: Datavetenskap