Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet civilingenjörer med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Maskiningenjörer och maskintekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att maskiningenjörer och maskintekniker möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Maskiningenjörer och maskintekniker
Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett ökat behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet ingenjörer och tekniker med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Civilingenjörer, maskin

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom maskin möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, maskin
Efterfrågan på civilingenjörer inom maskin bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen kommer att leda till ett fortsatt stort behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på civilingenjörer inom maskin väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.