Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Fotografer

Mycket hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara mycket hård konkurrens om jobben för fotografer på fem års sikt.

Läs mer om Fotografer

Efterfrågan: Efterfrågan på fotografer påverkas och kommer fortsätta påverkas av de strukturella förändringarna i mediebranschen. Allt fler journalister förväntas fotografera sina egna reportage och kan därför ta uppdrag som tidigare var ämnade för fotografer. Framförallt gäller detta media- och tidningsfotografer. Konstnärliga fotografer och filmfotografer har något bättre möjligheter till jobb. Den digitala utvecklingen har också gjort det möjligt för fler amatörfotografer att konkurrera om vissa uppdrag.

Tillgång: Intresset för yrket är stort och det finns många utbildningar med inriktning mot fotografi och bildkommunikation. Detta gör att det bedöms vara många som konkurrerar om jobben på fem års sikt.

Civilingenjörer, elektroteknik

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom elektroteknik har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, elektroteknik

Efterfrågan: Yrkesgruppen finns inom många områden och är således efterfrågade av många olika arbetsgivare.

Tillgång: De flesta som jobbar inom yrket har en universitetsexamen som civilingenjör. Antalet utbildade inom yrket väntas inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Efterfrågan: Yrkesgruppen finns inom många områden och är således efterfrågade av många olika arbetsgivare.

Tillgång: De flesta som jobbar inom yrket har en universitetsexamen som ingenjör. Antalet utbildade inom yrket väntas inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan på fem års sikt.