Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att grundutbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Sjuksköterskor (grundutbildade)

Efterfrågan: Den demografiska utvecklingen, med fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. 

Tillgång: Det väntas inte examineras tillräckligt många grundutbildade sjuksköterskor för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Efterfrågan: Den växande befolkningen leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. 

Tillgång: Det väntas inte examineras tillräckligt många för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård

Efterfrågan: Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. 

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension. Samtidigt väntas inte tillräckligt många examineras för att möta efterfrågan på fem års sikt.