Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Civilingenjörer, elkraft

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom elkraft möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, elkraft
Efterfrågan på civilingenjörer inom elkraft väntas öka de närmaste tio åren. Det beror framför allt på att det finns stora behov av fortsatta investeringar inom energisektorn.

Tillgången på civilingenjörer inom elkraft bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden. Medelåldern är hög och pensionsavgångarna väntas därmed bli stora.

VVS-ingenjörer

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att VVS-ingenjörer möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om VVS-ingenjörer
Efterfrågan på VVS-ingenjörer bedöms öka de närmaste tio åren. Det beror framför allt på fortsatt stora behov av ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler.

Tillgången på VVS-ingenjörer bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan under prognosperioden.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.