Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Banktjänstemän

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för banktjänstemän kommer att vara små till medelstora.

Revisorer

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som revisor kommer vara stora på fem års sikt.

Redovisningsekonomer

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som redovisningsekonom kommer vara stora på fem års sikt.

Inköpare och upphandlare

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som inköpare och upphandlare kommer vara stora på fem års sikt.

Företagssäljare

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora på fem års sikt.

Fastighetsmäklare

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som fastighetsmäklare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Ekonomiassistenter

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som ekonomiassistent kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Controllers

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som controller kommer vara stora på fem års sikt.