Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Psykologer

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att psykologer har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Psykologer

Efterfrågan: Arbetsmarknaden växer för yrkesgruppen och deras kompetens efterfrågas inom många områden i samhället, exempelvis inom vården, myndigheter och skolan. Att psykisk ohälsa ökar, leder till en högre efterfrågan på yrkesgruppen. Samtidigt växer befolkningen vilket ökar vårdbehoven.

Tillgång: På fem års sikt förväntas tillgången inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan.

Specialpedagoger

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att specialpedagoger har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Specialpedagoger

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Tillgång:
Det förväntas inte utbildas tillräckligt många specialpedagoger och speciallärare för att möta efterfrågan på fem års sikt. Detta trots att både intresset för, och antal platser på, utbildningen har ökat.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att gymnasielärare i allmänna ämnen har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Gymnasielärare i allmänna ämnen

Efterfrågan: Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom högskoleförberedande program. Politiska satsningar på att förstärka utbildningsutbudet för att ge fler vuxna en möjlighet att gå en vuxenutbildning, innebär att behovet av gymnasielärare ökar ytterligare.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Grundskollärare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans tidigare år har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Grundskollärare

Efterfrågan: Antalet barn i skolålder fortsätter att öka. Möjligheterna till arbete varierar något mellan olika ämnesinriktningar.

Tillgång: Det förväntas inte utbildas tillräckligt många grundskollärare för att möta efterfrågan på fem års sikt, trots att intresset för lärarutbildningen har ökat.