Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Tandhygienister

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att tandhygienister har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Tandhygienister

Efterfrågan: En ökande befolkning samt att för få utbildas bidrar till bristen på tandhygienister de kommande fem åren.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.