Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Arbetsterapeuter

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsterapeuter har goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Arbetsterapeuter
Efterfrågan på arbetsterapeuter förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och på en åldrande befolkning, vilket ökar behovet av arbetsterapeuter.

Tillgången på arbetsterapeuter väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det kommer vara relativt stora pensionsavgångar under perioden som inte motsvaras av antalet nyexaminerade.