Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Arbetsterapeuter

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som arbetsterapeuter. Det innebär att möjligheterna till arbete kommer att vara mycket stora.