Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som grundutbildade sjuksköterskor på fem år sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.